ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
2013-2014 ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKASI PROGRAMI

 

DUYURU - PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI BOŞ KALAN KONTENJANLARI

ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme dışında 2013-2014 öğretim yılı sonu itibariyle mezuniyet aşamasında olanlar ve mezunlar için başlatılacak pedagojik formasyon eğitimi sertifika programının 7-8 Temmuz 2014 tarihleri arasındaki kesin kayıttan sonra boş kalan kontenjanlar için 09-10 Temmuz 2014 tarihleri arasında yeniden ön kayıt başvurusu alınacaktır. 11 Temmuz 2014 Cuma günü kesin kayıtlar yapılacaktır. Boş kalan 211kontenjan için Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Fizik, Sosyoloji, Kimya, Matematik, Psikoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı branşlarına öğrenci alınacaktır.

Ön kayıtlar
Ön kayıtlar 9 -10 Temmuz 2014 tarihleri arasında mesai saatleri (08:00-17:00) içinde aşağıdaki işlem sırasına göre yapılacaktır.

 • Aday www.formasyon.ibu.edu.tr adresinde bulunan başvuru formunu online gönderdikten sonra çıktısını alacaktır. Bu formdaki beyanlar esas alınarak yerleştirme yapılacağından yanlış beyanda bulunanlar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

 • Aday başvuru formunun çıktısını imzalayarak aşağıda belirtilen evraklarla birlikte fakültemiz Pedagojik Formasyon Birimine şahsen başvuracaktır (E-posta, faks, posta vb. yollarla yapılacak müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır).

  1. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Onaylı Örneği (Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olanların diplomalarının denkliği, kayıt sırasında belgelendirilmelidir.

  2. Not Dökümünün (Transkript) Onaylı Örneği

  3. Üniversiteye Giriş Puanını Gösteren Belgenin Onaylı Örneği

  4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

  5. Onaylı Öğrenci Belgesi

NOT: Adaylar  4’lük  sistem üzerinden mezun olmuşlarsa mezun oldukları üniversiteden/fakülteden    100’ lük sisteme göre not dönüşümünü resmi olarak yaptırmaları gerekmektedir.Aksi takdirde adayın başvurusu kabul edilmeyecektir. Formasyon birimimizce not dönüşümü kesinlikle yapılmayacaktır.

Ön Kayıt Başvurularının Değerlendirilmesi ve Sonuçların İlanı

 • Programda alanlara göre ayrılan kontenjanlardan fazla başvuru olması halinde, öğrencilerin sınıf ya da lisans mezuniyeti akademik ortalamasının ve üniversite giriş puanı dikkate alınarak aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanan toplam puana göre sıralama yapılacaktır.

Toplam Puan=  x 0,60 + Adayın akademik ort. X 0, 40

 • Adayların toplam puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi daha geç olana eşitliğin devam etmesi durumunda ise yaşı küçük olana öncelik verilecektir.

 • Kesin kayıt hakkı kazananlar 10 Temmuz 2014 tarihinde Fakültemiz Pedagojik Formasyon Birimince www.formasyon.ibu.edu.tr  adresinde ilan edilecektir.

 • Sonuçlarla ilgili olarak telefonla vb. yollarla bilgi verilmeyecektir.

Kesin kayıtlar

 • Kesin kayıtlar  11 Temmuz 2014 tarihleri arasında mesai saatleri (08:00-17:00) içinde fakültemiz Pedagojik Formasyon Eğitimi Birimi tarafından yapılacaktır. Bu süre içinde kayıt yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybedecektir.

 • Kayıt ücreti 2050 (iki bin elli) TL olup kayıt dönemlerinde iki eşit taksitte ödenecektir. Ücretler Abant İzzet Baysal Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası Bolu Şubesi IBAN: TR50 0001 0000 5047 0347 7450 01 “ Pedagojik Formasyon Ücreti” açıklamasıyla yatırılacaktır.

 • Kesin kayıt yaptırdıktan sonra herhangi bir sebeple kaydını sildiren öğrencilerin yatırdıkları kayıt ücreti kesinlikle iade edilmeyecektir.

 Kesin kayıtta istenen belgeler
1. Diploma veya Geçici Mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı kopyası
2. Mezun olduğu üniversiteden onaylı not döküm belgesi (transkript)
3. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
4. Öğrenim ücretinin I. taksitinin (1025 TL) ödendiğine dair banka dekontu
5. Dört adet fotoğraf

 

DUYURU - ÖSYM Tarafından Yerleştirme Yapılan Pedagojik Formasyon Grup Listeleri

Grup listelerine ulaşmak için tıklayın.

DUYURU - Not yükseltme

2013-2014 Pedagojik Formasyon Eğitimi II. Dönem itibariyle mezuniyet aşamasında olup da ortalaması 2.00 altında olan öğrencilere iki dersten ek sınav hakkı verilmiştir. Aşağıda isimleri belirtilen öğrencilerin 10.07.2014 tarihine kadar hangi dersten sınava girmek istediklerine dair dilekçelerini Pedagojik Formasyon Eğitimi birimine iletmeleri gerekmektedir.

1

SERHAT ORDUERİ

FİZİK

2

İBRAHİM URS

FİZİK

3

DERYA KARAMAN

RESİM

4

HALİT AKSU

RESİM

5

ENGİN KAYA

RESİM

6

NESLİHAN ERYILMAZ

RESİM

7

MEHMET EMİN ASLAN

RESİM

8

ZEKİYE AKIN UZBAŞ

RESİM

9

ÇİĞDEM ÇELİK

RESİM

10

BURAK DEMİR

MATEMATİK

11

YOLDAŞ ERGİN

MATEMATİK

12

SERDAR ÇİÇEK

MATEMATİK

13

MEHMET AYKANAT

MATEMATİK

14

HAŞİM ÇAPIN

MATEMATİK

15

ŞENOL KAYA

MÜZİK

Not: İl dışında olan öğrenciler dilekçelerini fax yoluyla da gönderebilirler.

Fax No: (0374) 253 46 41

 

DUYURU - 30 Haziran - 3 Temmuz 2014 tarihleri arasında belgelerini teslim ederek ön kayıt yaptıranların kesin kayıt işlemleri

Kesin kayıtlar

 1. Kesin kayıtlar 07-08 Temmuz 2014 tarihleri arasında mesai saatleri (08:00-17:00) içinde fakültemiz Pedagojik Formasyon Eğitimi Birimi tarafından yapılacaktır. Bu süre içinde kayıt yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybedecektir.
 2. Kesin kayıtlar tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlara, yedek listeden kayıt yaptırmaya hak kazananlarwww.formasyon.ibu.edu.tradresinde 09 Temmuz 2014 tarihinde ilan edilecek ve 2 iş günü kayıt süresi verilecektir. Bu süre içinde kayıt yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybedecektir. Kontenjanların yine boş kalması durumunda fakülte yönetim kurulu kararı ile kontenjanlar ihtiyaç duyulan diğer alanlara kaydırılacaktır.  
 3. Herhangi bir bölüme kayıt yaptıracak aday kalmadığı durumda kontenjan açık kalmış ise açık kalan kontenjanın doldurulması için üniversite içi, üniversite dışı ve bölüm ayrımı yapılmaksızın yedek listeden en yüksek toplam puana sahip olanlara kesin kayıt hakkı verilecektir.
 4. Kayıt ücreti 2050 (iki bin elli) TL olup kayıt dönemlerinde iki eşit taksitte ödenecektir. Ücretler Abant İzzet Baysal Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası Bolu Şubesi IBAN: TR50 0001 0000 5047 0347 7450 01 “Pedagojik Formasyon Ücreti” açıklamasıyla yatırılacaktır.
 5. Kesin kayıt yaptırdıktan sonra herhangi bir sebeple kaydını sildiren öğrencilerin yatırdıkları kayıt ücreti kesinlikle iade edilmeyecektir.

Kesin kayıtta istenen belgeler

 1. Başvuru dilekçesi
 2. Onaylı Mezuniyet Belgesi
 3. Onaylı Lisans Not Traskripti
 4. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 5. Öğrenim ücretinin I. taksitinin (1025 TL) ödendiğine dair banka dekontu
 6. 4 adet fotoğraf

DUYURU

2013-2014 öğretim yılı bahar dönemi sonu itibariyle mezuniyet aşamasında olanlar ve mezunlar için başlatılacak pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına 30 haziran 3 temmuz 2014 tarihleri arasında belgelerini teslim ederek önkayıt yaptıranlardan, kesin kayıt hakkı kazananların listesine ulaşmak için tıklayın.

DUYURU - ÖSYM TARAFINDAN YERLEŞTİRMESİ YAPILAN VE 23-27 HAZİRAN 2014 TARİHLERİ ARASINDA KESİN KAYIT YAPTIRAN PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

 • Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı dersleri 9 Temmuz 2014 tarihinde başlayacaktır. Dersler Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri programda belirtilen zamanlarda Eğitim Fakültemizdeki dersliklerde gerçekleştirilecektir. Ders programına ulaşmak için tıklayın.

 • Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına ait derslerden muaf olmak isteyen öğrencilerin 18 TEMMUZ 2014 tarihine kadar muafiyet dilekçelerini vermeleri gerekmektedir.

 • Öğretmenlik Uygulaması “ dersinden muaf tutulmak için öğrencilerin özel öğretim kurumlarında veya MEB’e bağlı okullarda bir yıldan az olmamak kaydıyla öğretmenlik yapmış olduklarını belgelendirmeleri gerekmektedir.

 • Muaf olunan derslerle ilgili ücret iadesi yapılmayacaktır.

 • Akademik takvime ulaşmak için tıklayın.

DUYURU

2013 - 2014 öğretim yılı 2. dönem ders notları ve bütünleme programına ulaşmak için tıklayın.

Duyuru

ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme dışında 2013-2014 öğretim yılı bahar dönemi sonu itibariyle mezuniyet aşamasında olanlar ve mezunlar için başlatılacak pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına ilişkin duyuruya ulaşmak için buraya tıklayın.

ÖSYM TARAFINDAN YERLEŞTİRMESİ YAPILAN VE 23-27 HAZİRAN 2014 TARİHLERİ ARASINDA KESİN KAYIT YAPTIRAN PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE - Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kesin Kayıt İşlemleri

 • Kesin kayıtlar 23-27 Haziran 2014 tarihleri arasında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesinde mesai saatleri içinde (08.00-17.00) yapılacaktır. Belirlenen tarihler arasında kayıt yaptırmayan adaylar, kayıt haklarından vazgeçmiş sayılır.
 • Kayıt ücreti 2 050 (iki bin elli) TL olup kayıt dönemlerinde iki eşit taksitte ödenecektir. İlk taksit (1 025,00 TL) kayıt sırasında, ikinci taksit ise ikinci dönem başında ödenecektir.
 •  Ücretler Abant İzzet Baysal Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası Bolu Şubesi IBAN: TR50 0001 0000 5047 0347 7450 01 “ Pedagojik Formasyon Ücreti” açıklamasıyla yatırılacaktır.

Programa Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

 • Dilekçe (dilekçe örneğini buraya tıklayarak indirebilirsiniz)
 • Onaylı Mezuniyet Belgesi (Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olanların diplomalarının denkliği, kayıt sırasında belgelendirilmelidir).
 • Onaylı Lisans Not Transkripti
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Öğrenim ücretinin ilk taksitinin banka hesabına yatırıldığına dair banka dekontu.

Programlara ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların yukarıdaki belgeleri beyan etmeleri zorunludur. Bu belgeler olmadığı takdirde yerleştirilmiş olsalar dahi kesinlikle kayıt işlemi yapılmayacaktır.

Dersler Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesinde hafta içi yapılacaktır. Akademik takvim ve ders programı kayıtlar sonlandırıldıktan sonra www.formasyon.ibu.edu.tr adresinden ilan edilecektir.

DUYURU - Akademik Takvim

Akademik takvime ulaşmak için tıklayın.

DUYURU - Dönem Sonu Notları - Güncel

2013-2014 Güz dönemi dönem sonu notlarına ulaşmak için tıklayın.

DUYURU

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Pedagojik Formasyon eğitim almak isteyen öğrencilerin dikkatine

Üniversitemiz  “Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı” kapsamında aşağıda belirtilen alanlardan öğrenci alacaktır.

Program Adı

Kontenjan

Puan Türü

Biyoloji

40

SAY

Çocuk Gelişimi

20

EA

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

40

SÖZ

Fizik

40

SAY

Görsel Sanatlar / Resim

40

SAY/SÖZ/EA

İngilizce

20

SAY/SÖZ/EA

Kimya/Kimya Teknolojisi

40

SAY

Matematik

80

SAY

Psikoloji

40

EA

Tarih

50

SÖZ

Türk Dili ve Edebiyatı

80

SÖZ

Yukarıdaki alanlara için adayların mezun olması gereken, YÖK’ün onayladığı lisans programları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Biyoloji

Biyoloji Bölümü

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü
Çocuk Gelişimi Bölümü

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

İlahiyat Fakültesi

Fizik

Fizik Bölümü
Fizik Mühendisliği

Görsel Sanatlar / Resim

Resim Bölümü

İngilizce

İngiliz Dili ve Edebiyatı
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü
İngilizce Mütercim-Tercümanlık Bölümü
İngiliz Dil Bilimi Bölümü
Çeviribilim Bölümü
İngiliz Dili ve Kültürü Bölümü

Kimya / Kimya Teknolojisi

 Kimya Bölümü
 Kimya Mühendisliği

Matematik

 Matematik Bölümü

Psikoloji

Psikoloji Bölümü

Tarih

Tarih Bölümü

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

Adaylar, 2013-2014 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına başvuruları 23-27 Ocak 2014 tarihleri arasında internet üzerinden ÖSYM’ye yapacaklardır. Bu konuda detaylı bilgilerin yer aldığı kitapçıklara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2014/PEDAGOJI/2013_PedagojikFormasyonTercihKilavuzu23012014.pdf

Üniversitemiz bünyesinde açılacak olan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Cumartesi ve Pazar günleri yapılacaktır. Programla ilgili ayrıntılı bilgiler http://www.formasyon.ibu.edu.tradresinde ve http://www.ef.ibu.edu.tr adresinde duyurulacaktır.

 

AİBÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON KOMİSYONU